Doświadczenie zawodowe

Dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski prof. US jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej, którą ukończył z wyróżnieniem w 1978 r. W latach 1978 r. - 1999 r. pracował jako asystent, a następnie adiunkt w Klinice Neurologii PAM w Szczecinie. W 1986 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 2002 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny. Od 1987 r. prowadzi Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską w Szczecinie. W 2008 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego i kierownika Zakładu Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki US.