Lekarz Roku 2013

W plebiscycie HIPOKRATES 2013 organizowanym przez gazetę "Głos Szczeciński" dr hab. n. med. prof. US Andrzej Potemkowski decyzją Kapituły otrzymał tytuł "Lekarza Roku 2013".

Patronami honorowymi plebiscytu byli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Okręgowa Izba Lekarska, Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska oraz Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych.

W liście gratulacyjnym od Marszałka Województwa:
Otrzymany tytuł jest oceną potwierdzającą profesjonalizm, troskę i dbałość o zapewnienie wysokich standardów opieki medycznej. Osiągnięty sukces świadczy o stosowaniu nowoczesnych i skutecznych metod leczenia przynoszących wymierne korzyści zdrowotne oraz zadowolenie i zaufanie pacjentów.