Działalność naukowa

Dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski prof. US jest autorem ponad 70 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz ponad 100 streszczeń i doniesień zjazdowych, głównie dotyczących otępień i stwardnienia rozsianego. Uczestnik europejskich i światowych zjazdów naukowych. Wykładowca licznych ogólnopolskich konferencji naukowych i członek zespołów ekspertów w zakresie choroby Alzheimera i stwardnienia rozsianego.
Członek następujących towarzystw naukowych :

Polskie Towarzystwo Neurologiczne
członek Zarządu Głównego PTN od 2005 r.

Polskie Towarzystwo Psychogeriatryczne

Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie
członek Komitetu Naukowego

Światowe Towarzystwo Neurologiczne
World Neurological Society

Europejskie Towarzystwo Neurologiczne
European Neurological Society

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
członek Komitetu Doradczego

Niemieckie Towarzystwo Diagnostyki Płynu Mózgowo-Rdzeniowego i Neurochemii Klinicznej
Deutsche Gesselschaft fur Liquordiagnostic und Klinische Neurochemie

Polskie Towarzystwo Okulistyczne
Sekcja Elektrofizjologii i Neurookulistyki

Kliknij tutaj, aby zobaczyć Dorobek naukowy