Dorobek naukowy po 2002r.

A. Potemkowski, P. Nowacki, J. Stankiewicz, S. Brzozowski, D.Nocoń: Analiza epidemiologiczna stwardnienia rozsianego w regionie szczecińskim w latach 1960-2000. Neurol. Neuroch. Pol. 2002
A.Potemkowski, J. Sławek, J. Stankiewicz, P. Nowacki, A. Fabian. Chorobowość dystonii pierwotnych w regionach Szczecina i Gdańska. Neurol. Neuroch. Pol. 2002
A. Potemkowski, P. Nowacki, A.Potemkowska, M. Ratajczak: Niefarmakologiczne metody leczenie w chorobie Alzheimera. Neurol. Neuroch. Pol. 2002 t.
A. Potemkowski, G. Sławiński. Wskaźnik dynamiki w ocenie rokowania u chorych na stwardnienie rozsiane leczonych interferonem beta. Neurol. Neuroch. Pol. 2002
A.Potemkowski, J. Stankiewicz, S. Brzozowski: Analiza epidemiologiczna stwardnienia rozsianego w regionie Szczecina w latach 1960-2004. Neurol. Neuroch. Pol. 2005
M. Gołąb-Janowska, K. Honczarenko, B. Gawrońska-Szklarz, A. Potemkowski. Polimorfizm CYP2D6 w etiopatogenezie niektórych chorób przebiegających z otępieniem. Neurol. Neuroch. Pol. 2005
M. Gołąb-Janowska, K. Honczarenko, B. Gawrońska-Szklarz, A. Potemkowski. Rola polimorfizmu NAT2 w etiologii niektórych chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego przebiegających z otępieniem. Neurol. Neuroch. Pol. 2005
Andrzej Potemkowski: Pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego i inne zespoły pierwszych objawów – już stwardnienie rozsiane czy jeszcze nie ( kryteria diagnostyczne).
Medycyna Praktyczna, Multiple Sclerosis 2006
A. Potemkowski: Ból ośrodkowy – mózgowy i rdzeniowy. Polski Przegląd Neurologiczny.2007
A.Potemkowski: Napady padaczkowe u chorych na stwardnienie rozsiane. Gazeta o padaczce. 2008
A.Potemkowski: Społeczny aspekt padaczki w sztuce. Neurol Neurochir Pol. 2008.
A.Potemkowski: Stwardnienie rozsiane w Polsce i w świecie. Aktual Neurol. 2009
A.Potemkowski, D.Szpernalowska Epidemiological characteristics of multiple sclerosis in the district of Szczecinek, North-western Poland: 13 years of observation, 1993 – 2008. 2010. Multiple Sclerosis”.T.16,
K. Krasodomska, W. Lubiński, A.Potemkowski, K. Honczarenko . Pattern electroretinogram (PERG) and pattern visual evoked potential (PVEP) in the early stages of Alzheimer’s disease. 2010. Doc Ophthalmol. 10;
A.Potemkowski: Otępienie w praktyce neurologa – problemy, nadzieje. Polish Journal of Radiology. 2010,.
A.Potemkowski: Starzenie się, choroba Alzheimera – mój punkt widzenia . Medycyna i pasje. 2010,
K. Krasodomska, W. Lubiński,A.Potemkowski , K. Honczarenko. Zmiany okulistyczne współistniejące z chorobą Alzheimera. Okulistyka 2010
A.Potemkowski. Psychologiczne aspekty stwardnienia rozsianego. 2010 Redakcja książki. Termedia, Poznań
Pluta-Fuerst A, Petrovic K, Berger T, Fryze W, Fuchs S, Gold R, Kozubski W, Ladurner G, Petereit H, Potemkowski A, Rieckmann P, Sailer M, Szczudlik A, Vass K, Weber T, Zakrzewska-Pniewska B, Fazekas F. Patient-reported quality of life in multiple sclerosis differs between cultures and countries: a cross-sectional Austrian-German-Polish study. Mult Scler. 2011
A.Potemkowski. Choroba Alzheimera – jedno schorzenie, wiele zadań dla wszystkich. W: Człowiek z chorobą Alzheimera w rodzinie i środowisku lokalnym. Pod red. Nowicka A., Baziuk W. Wydawnictwo Uniwersutetu Zielonogórskiego. 2011.
A.Potemkowski: Współpraca między opiekunem chorego z otępieniem a lekarzem. W: Diagnostyka i leczenie otępień. Rekomendacje zespołu ekspertów Polskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego. Medisfera. 2011.
A.Potemkowski: O rzutach i ich leczeniu. MS Report. 2012
A.Potemkowski: Jak żyć ze stwardnieniem rozsianym, czyli o obrazie siebie i piętnie choroby. MS Report. 2012
A.Potemkowski: Kilka słów o chorujących dłużejna SM. MS Report. 2012.
A.Potemkowski : „Stwardnienie rozsiane” pod redakcją J.Losy - rozdziały: „Epidemiologia stwardnienia rozsianego” i „Zagadnienia psychospołeczne”. Wydawnictwo Czelej 2013.
A.Potemkowski. Przewlekła mózgowo-rdzeniowa niewydolność żylna a stwardnienie rozsiane. MS Report. 2013